ผลงานที่ผ่านมา

หลากหลายธุรกิจชั้นนำไว้วางใจ เลือกใช้บริการของ Energy X

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอ็กซ์ จำกัด ให้บริการด้านพลังงาน ดําเนินงาน ในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบพลังงานอื่น ๆ เราให้บริการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบควบคุม จัดหาผลิตภัณฑ์ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้ง