เกี่ยวกับเรา

Energy X ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นบริษัทจัดหาพลังงานที่ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบพลังงานอื่นๆ Energy X ให้บริการระบบโซลาร์รูฟ โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์โฟลต ออกแบบระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบควบคุม จำหน่ายผลิตภัณฑ์โวลต์ต่ำและโวลต์ปานกลาง ด้วยทีมงานติดตั้งผู้เชี่ยวชาญ Energy X มีข้อตกลงความร่วมมือกับ CHPP ซึ่งเป็นกลุ่มของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการออกแบบและร่วมมือโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอ็กซ์ จำกัด ให้บริการด้านพลังงาน ดําเนินงาน ในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบพลังงานอื่น ๆ เราให้บริการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบควบคุม จัดหาผลิตภัณฑ์ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้ง

พันธกิจของเรา

ภารกิจหลักของเราคือการส่งมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของเราตรงเวลา มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่มั่นคง

01

เก็บความต้องการลูกค้า

02

ออกแบบและวิเคราะห์

03

ติดตั้ง

04

บริหารจัดการ (O&M)

เครือข่ายของเรา​

เราเชื่อมั่นในพลังของเครือข่ายที่ทําให้เราเติบโต และประสบความสําเร็จในธุรกิจร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา​

กลุ่มบริษัท​​

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้นำในตลาด เราจะไม่หยุดพัฒนาระบบ และบุคลากรของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคม เราจะไม่หยุด สร้างความสำเร็จและความเป็นไปได้ให้กับผู้คนที่เชื่อมั่นในพลังงาน แสงอาทิตย์ และ เราจะส่งมอบระบบที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด จากการลงทุนของลูกค้าที่จะสามารถแข่งขันในตลาดภายใต้ เศรษฐกิจปัจจุบันได้ และเราจะส่งมอบระบบที่มีเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือสูง จากการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานการ ติดตั้งและความปลอดภัย

คุณบัญชา เธียรสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร