โครงการ

3NOK Plas Pack Co.,Ltd. (Phase 1)

ชื่อลูกค้า

3NOK Plas Pack Co.,Ltd. (Phase 1)

สถานที่ติดตั้ง

สมุทรปราการ

กำลังการติดตั้ง

450 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Risen Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

Huawei

สถานะโครงการ

COD 7/2023