โครงการ

TPI ALL SEASON Solar Rooftop Project

ชื่อลูกค้า

TPI All season Co.Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

สระบุรี

กำลังการติดตั้ง

718 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Risen Solar 585Wp (N-Type)

อินเวอร์เตอร์

Huawei

สถานะโครงการ

COD 11/2023