โครงการ

Thai Nam Co.,Ltd. Solar Rooftop Project

ชื่อลูกค้า

Thai Nam Co.,Ltd (Phase 2)

สถานที่ติดตั้ง

สมุทรสาคร

กำลังการติดตั้ง

999 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Risen Solar 585Wp (N-Type)

อินเวอร์เตอร์

Huawei

สถานะโครงการ

COD 12/2023