โครงการ

Udomsup Co.,Ltd. (Phase 2)

ชื่อลูกค้า

Udomsup Co.,Ltd. (Phase 2)

สถานที่ติดตั้ง

กรุงเทพมหานคร

กำลังการติดตั้ง

300 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Risen Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

Huawei

สถานะโครงการ

COD 6/2023