โครงการ

Dolvanich Co.,Ltd.

ชื่อลูกค้า

Dolvanich Co.,Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

สมุทรสาคร

กำลังการติดตั้ง

200 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Risen Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

Sungrow

สถานะโครงการ

COD 5/2023