โครงการ

Thai P.E. Film Co.,Ltd.

ชื่อลูกค้า

Thai P.E. Film Co.,Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

สมุทรปราการ

กำลังการติดตั้ง

244.1 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

JA Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

Huawei

สถานะโครงการ

COD 3/2022