โครงการ

Mongkol Paisal Polyplas Co.,Ltd.

ชื่อลูกค้า

MongKol Paisal Polyplas Co.,Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

กรุงเทพมหานคร

กำลังการติดตั้ง

476 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

JA Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

Huawei

สถานะโครงการ

COD 7/2022