โครงการ

J.S. Industry Plastic Co.,Ltd.

ชื่อลูกค้า

J.S. Industry Plastic Co.,Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

กรุงเทพมหานคร

กำลังการติดตั้ง

462.24 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Seraphim Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

ABB

สถานะโครงการ

COD 7/2021