โครงการ

Baramee Pack Co.,Ltd.

ชื่อลูกค้า

Baramee Pack Co.,Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

ชลบุรี

กำลังการติดตั้ง

240 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Risen Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

Sungrow

สถานะโครงการ

COD 12/2022