โครงการ

Inter Plas Match Co.,Ltd.

ชื่อลูกค้า

Inter Plas Match Co.,Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

สมุทรสาคร

กำลังการติดตั้ง

349.8 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Seraphim Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

ABB

สถานะโครงการ

COD 7/2021