โครงการ

Udomsup Co.,Ltd. (Phase 1)

ชื่อลูกค้า

Udomsup Co.,Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

กรุงเทพมหานคร

กำลังการติดตั้ง

402.3 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Jinko Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

ABB

สถานะโครงการ

COD 5/2021