โครงการ

Saica Corporation Co.,Ltd. (Phase 2)

ชื่อลูกค้า

Saica Corporation Co.,Ltd. (Phase 2)

สถานที่ติดตั้ง

สมุทรสาคร

กำลังการติดตั้ง

270 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

JA Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

Huawei

สถานะโครงการ

COD 4/2023