โครงการ

Thai Plastic Industrial (Public) Co.,Ltd.

ชื่อลูกค้า

Thai Plastic Industrial (Public) Co.,Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

นนทบุรี

กำลังการติดตั้ง

563 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Risen Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

Huawei

สถานะโครงการ

COD 2/2023