บทความ

อุปกรณ์หลักในระบบ Solar PV

รู้จัก SOLAR PV​

อุปกรณ์หลักในระบบ Solar PV​

ระบบ Solar PV ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยมีอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้

  • แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า
  • คอนโทรลเลอร์ (Controller) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของระบบ Solar PV และป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินหรือไม่เพียงพอ
  • แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์
  • อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้าจากแบบตรง (DC) เป็นแบบสลับ (AC) เพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
  • มิเตอร์ (Meter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ และไฟฟ้าที่ใช้จากสายไฟ