บทความ

ทำความรู้จักระบบ On Grid

รู้จัก SOLAR PV​

ทำความรู้จักระบบ On Grid​

ระบบ On Grid คือระบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หรือการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรอง หรือขายไฟฟ้ากลับให้กับหน่วยงานดังกล่าว ระบบ On Grid มีข้อดีคือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียพลังงาน