โครงการ

J metal Solution Co.,Ltd.

ชื่อลูกค้า

J metal Solution Co.,Ltd.

สถานที่ติดตั้ง

สมุทรสาคร

กำลังการติดตั้ง

131 kWp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

EPC

โมดูล PV

Risen Solar 540Wp

อินเวอร์เตอร์

Sungrow

สถานะโครงการ

COD 3/2023